Spaarrekening eigen woning? Bankspaar hypotheek

 • De spaarrekening eigen woning is onderdeel van het per 1 januari 2008 ingevoerde bank sparen. Bij een hypotheek wordt meestal geld geleend dat tijdens de looptijd niet word afgelost. Pas aan het einde van de looptijd (meestal 30 jaar) wordt de lening afgelost met behulp van een bedrag dat dan op een of andere wijze vrij komt.
 • Bij de spaarrekening eigen woning wordt naast de lening een spaarrekening geopend. Daar wordt een bedrag per periode ingelegd. Tot 1-1-2008 kon dit al wel, maar tot die datum kon niet fiscaal gunstig gespaard worden. Het geld zou, in het boxen stelsel van de belastingen, in Box 3 (vermogen) vallen. Boven een vrijstelling zou de klant 1,2% per jaar aan rendementsheffing moeten betalen.
 • Bij de spaarrekening eigen woning valt het spaargeld in Box 1 (de woning). Daardoor kan de klant belastingvrij sparen voor de aflossing van de eigen woning. Er wordt dan ook gespaard strikt voor dit doel. De rekening is daardoor geblokkeerd.

De fiscale regels die gelden zijn vergelijkbaar met die van de spaarhypotheek. De regels zijn in het kort:
 • u dient een eigen woning te hebben
 • u mag slechts 1 maal deblokkeren ter aflossing van de eigen woningschuld
 • u moet tenminste 15 jaar storten op de premie
 • de laagste inleg (per jaar) is minstens 10 maal de hoogste inleg
 • inkomsten (rente) van de rekening worden op de rekening bijgeboekt.
 • de kredietinstelling moet het bankbedrijf uitoefenen
 • Als de rekening niet meer voldoen aan deze voorwaarden is de rekening gedeblokkeerd. En dient u dus belasting te betalen.
 • Bij scheiding of stopzetting van de samenleving mag worden verdeeld. Als de rekening daarna weer aan de voorwaarden voldoet kan de rekening verder gaan als spaarrekening eigen woning.
 • Gedeeltelijke deblokkering is gelijk aan gehele deblokkering.
 • De blokkering loopt maximaal 30 jaar.
 • Bij overlijden wordt de rekening geacht te zijn gedeblokkeerd, vlak voor het overlijden.
 • Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen kunnen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn. Deze hypotheekvorm is niet voor starters.
Wat is het verschil met een spaarhypotheek?
Bij een spaarhypotheek spaart u via een verzekering. Binnen de verzekering is een spaardeel. Daarnaast wordt er een risico voor overlijden mee verzekerd. Anders was er geen verzekerings karakter. Vanwege de verzekering kunnen verschillende kosten in de premie verwerkt worden. De kosten zijn meestal niet transparant.
>