Disclaimer

Algemeen
De Financieelspecialist spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De Financieelspecialist behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt  De Financieelspecialist geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan De Financieelspecialist geen aansprakelijkheid aanvaarden, indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. De Financieelspecialist garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door De Financieelspecialist met zorg samengesteld, maar De Financieelspecialist kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid. De informatie op deze website is uitsluitend ter indicatie en kan door De Financieelspecialist zonder aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.
De Financieelspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De Financieelspecialist kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De Financieelspecialist aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Bij Execution Only diensten is er geen sprake van advies door De Financieelspecialist. U bent zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte keuze(s) etc. De Financieelspecialist kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen, indien u voor Execution Only kiest.

Berekeningen

De Financieelspecialist geeft u o.a. de mogelijkheid op deze website om berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. De Financieelspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Copyright


De op deze website afgebeelde gegevens, zoals teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van De Financieelspecialist, of bij De Financieelspecialist rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens. Overname of vermenigvuldiging van de gegevens en informatie op de website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privй-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Financieelspecialist. 

Copyright De Financieelspecialist B.V.
>