Koopovereenkomst- Koopcontract

In het koopcontract worden de resultaten van de onderhandelingen vastgelegd.
Allereerst natuurlijk de aankoopprijs, maar ook:
  • de leveringsvoorwaarden,
  • lijst van zaken,
  • de ontbindende voorwaarden.

Als koper is het belangrijk goed na te denken over deze ontbindende voorwaarden.
De belangrijkste, en meest voorkomende, ontbindende voorwaarden zijn:
  • Voorbehoud van financiering
  • Voorbehoud van Nationale Hypotheek Garantie
  • Voorbehoud van bouwkundig onderzoek
  • Voorbehoud van taxatie
  • Voorbehoud van bodemonderzoek
  • Voorbehoud van woonvergunning in de gemeente

Het is mogelijk om binnen drie dagen zonder opgaaf van reden af te zien van de aankoop.
Na deze bedenktijd is het alleen mogelijk om het contract aan de hand van de vooraf opgestelde ontbindende voorwaarden te laten ontbinden.
Mocht ййn van de partijen buiten deze voorwaarden om niet aan de verplichtingen voldoen, dient er een boete betaald te worden, welke doorgaans 10 % van de koopsom is.

Meestal wordt het koopcontract door de makelaar van de verkopende partij opgesteld. Uiteraard kunnen wij dit controleren voor u. Op deze manier kunt u beslissen of u het met de opzet eens bent of dat er wellicht bepaalde zaken moeten worden gewijzigd.
>