Hypotheekadvies tarief en bemiddelingstarief aftrekbaar

Het hypotheekadvies tarief en of bemiddelingstarief wel of niet aftrekbaar? Betaalt u trouwens BTW op de factuur? Klopt dit wel? Mogelijk is het een extra verdien post voor uw hypotheek adviseur - bemiddelaar! Kijkt u dus goed uit waar u uw hypotheek afsluit!

Vragen? Bel ons of mail!

Hypotheek advieskosten aftrekbaar?

De hypotheek advieskosten bij het sluiten van een hypotheek zijn volgens de wet aftrekbaar.

U ontvangt een factuur voor de bemiddelingskosten van de adviseur en u betaalt geen afsluitprovisie.
Het is goedgekeurd dat deze bemiddelingskosten voor het hypotheekadvies aftrekbaar zijn, als de adviezen betrekking hebben op de hypotheek lening.
De advieskosten en bemiddelingskosten voor een "losse" verzekering (pensioenverzekering, risico verzekering) die geen onlosmakelijk verband hebben met de hypotheek zijn niet fiscaal aftrekbaar.


Bemiddelingskosten en advieskosten al of niet met BTW ?

Of bemiddelingskosten of hypotheekadvies kosten onderhavig zijn aan BTW, hangt af van de omstandigheden.


Basisregeling
advieskosten en bemiddelingskosten en BTW

  • Vrijgesteld van BTW zijn die werkzaamheden, die onder het begrip 'bemiddeling van verzekering of hypotheek' kunnen worden gevat. Aangevuld met bemiddelingskosten voor daar uit voortkomende reguliere werkzaamheden. Denkt u hierbij aan daadwerkelijke kosten voor de bemiddeling of de intentie hebben tot het overgaan in bemiddelen van hypotheken, schadeverzekeringen en levensverzekeringen.

Bemiddelingskosten en advieskosten bij hypotheekadvies йn afsluiten hypotheek: vrij van BTW

  • Hypotheekadviseur geeft een hypotheekadvies+ hypotheek wordt afgesloten bij deze hypotheekadviseur> hypotheekadviseur stuurt een factuur bemiddelingskosten> gййn BTW toevoeging op de bemiddelingsnota.


Bemiddelingskosten en advieskosten bij hypotheekadvies en niet afsluiten hypotheek bij bemiddelaar
: vrij van BTW
  • Hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies, hypotheek wordt niet bij dйze hypotheekadviseur afgesloten maar bij een andere adviseur, hypotheekadviseur stuurt factuur bemiddelingskosten hypotheekadvies, fiscus vindt dan dat de intentie er was om tot bemiddeling te komen, de basisregel mag worden gevolgd, gййn BTW toevoeging op de bemiddelingsnota.

Bemiddelingskosten en advieskosten die slechts als advieskosten zijn aan te merken:
niet vrij van BTW
  • De hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies en er is geen behoefte aan bemiddeling (tot stand komen van de nieuwe hypotheek).
  • Hypotheekadviseur stuurt adviesnota? 
  • Geen recht op vrijstelling BTW op de nota.

Aftrek bemiddelingskosten en advieskosten
  • Bestaan de bemiddelingskosten uit hypotheekadvies kosten?
  • Dan is de maximale aftrek van de hypotheek bemiddelingskosten het volledige bedrag van de bemiddelingskosten.
  • Alleen als deze aannemelijk kan worden gemaakt en natuurlijk ook dat de bemiddelingskosten redelijk zijn en betrekking hebben op een Eigen Woning Schuld.

U kunt uiteraard altijd even contact opnemen met u belastinginspecteur.
Bovenstaande tekst is opgemaakt met de kennis ten tijde van publicatie en kan sindsdien gewijzigd zijn. U kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl.

>