Financiлle instanties AFM Nibud KiFiD

De Autoriteit Financiлle Markten(AFM) is toezichthouder op financiлle ondernemingen. De AFM ziet er bijvoorbeeld op toe dat de verhoudingen tussen een aanbieder en u als consument eerlijk zijn.
De AFM heeft in hoofdlijnen 3 doelen:
  • Dat u heldere, begrijpelijke en niet misleidende informatie over financiлle onder- nemingen en producten ontvangt
  • Dat het vertrouwen in de financiлle markten blijft
  • Dat de financiлle markten zo goed mogelijk kunnen functioneren

In de Wet financieel toezicht (Wft) wordt het toezicht op de financiлle ondernemingen geregeld.

Meer zien? Klik op een link hieronder


Nibud

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budget voorlichting) is een onafhankelijke stichting die informatie en voorlichting geeft. Hoe u bijvoorbeeld verstandig met uw inkomsten en uitgaven kunt omgaan. Tevens verstrekt het NIBUD brochures en ook lesmateriaal uit met bijvoorbeeld informatie en nog praktische gezien hulpmiddelen die u helpen om bijvoorbeeld uw geld te beheren.
Meer zien? Klik op een link hieronder


KiFiD

Het KiFiD (Klachten Instituut Financiлle Dienstverlening) is bedoeld om u als consument te helpen bij (dreigende) conflicten met een financiлle dienstverlener(s), maar ook voor het bieden van informatie. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld hypotheken en leningen.

Meer zien? Klik op de link hieronder

>