Periodieke controle

Stap 5 : Periodieke controle

Wanneer u bij de notaris bent geweest eindigt onze dienstverlening niet. Het is namelijk onze zorgplicht om de diverse onderdelen van het advies gedurende de looptijd te bewaken. Alleen door periodiek contact met u te onderhouden kunnen wij samen met u ervoor zorgen dat het gegeven advies ook up to date blijft. Wij maken dan ook afspraken over onze verdere dienstverlening met u. Kortom: Ook nadat u bij de notaris bent geweest blijven wij u in het oog houden!

Belangrijk: Bij execution only bemiddeling is bovenvermelde omschrijving niet van toepassing


>