Bemiddelen

Stap 4 : Bemiddelen

De volgende stap is het uitvoeren van het advies ( Ziet u stap 3) Wij zijn daarbij de regisseur tussen de verschillende partijen, zoals de geldverstrekker, de verzekeraar en u. Van uw aanvraag tot en met de notaris.

Werkzaamheden die we daarbij uitvoeren bestaan o.a. uit:
  • het aanvragen en controleren van de offerte bij de geldverstrekker
  • het doornemen met u van de offerte
  • het verstrekken van alle relevante informatie, zoals voorwaarden, financiлle bijsluiters etc.
  • het verzamelen, controleren en completeren van alle benodigde bescheiden
  • de tijdige verzorging van taxatie, bankgarantie, het informeren van de notaris en de benodigde opzeg brieven verzorgen
  • aflosnota, concept aktes en polissen controleren
  • contacten onderhouden en voortgang bewaken gedurende het gehele traject bij de diverse partijen
Uiteindelijk gaat u naar de notaris om te passeren en is de nieuwe situatie een feit.

Belangrijk: Bemiddelen op basis van execution only is niet gelijk aan bovenvermelde omschrijving
>