Adviseren

Stap 3 : Adviseren

Mocht uit onze analyse (zie stap 2) blijken dat uw wensen en doelstellingen niet geheel gerealiseerd kunnen worden dan gaan we zoeken naar de best passende oplossing voor u. Ons advies zal, net als bij de analyse, helderheid geven en u tevens inzicht verstrekken.

Wij kijken daarbij o.a. naar:
  • het realiseren van uw wensen en doelstellingen gebaseerd op uw prioriteiten en uw budget
  • de diverse toekomst scenario's zorgen voor verantwoorde woonlasten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan
  • de berekening of de eventuele oversluit kosten wel worden terugverdiend
  • de juiste vermogensvorming in relatie tot uw klantprofiel
  • de diverse fiscale aspecten
  • flexibiliteit, zodat het advies eenvoudig aanpasbaar is aan toekomstige wijzigingen in uw situatie
Ons advies wordt uiteraard vergeleken met uw huidige situatie, zodat u een goede kijk heeft van de voordelen die gerealiseerd worden.

Vanzelfsprekend worden de analyse en het advies met u besproken. U heeft ook alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Het gaat er ten slotte om dat u begrijpt hoe uw financiлle situatie is en kan worden. Mochten er nog aanpassingen gewenst zijn dan worden deze in het advies verwerkt.

Belangrijk: Bij execution only bemiddeling is bovenvermelde omschrijving niet van toepassing


>