Analyseren

Stap 2 : Analyseren

Aan de hand van uw klantprofiel (zie stap 1) met daarin uw wensen, doelstellingen en prioriteiten maken wij een analyse vergelijking. Zo krijgt u een beeld hoe u er momenteel voorstaat. In deze analyse komt ook de toekomst voor de korte en lange termijn aan bod.

In een aantal stappen een helder overzicht!

 • Stap 1: Hoeveel kunt u lenen?
 • Stap 2: Hoeveel wilt u lenen?
 • Stap 3: Hoe wilt u aflossen?
 • Stap 4: Hoe wilt u uw overlijdensrisico verzekeren?
 • Stap 5: Hoe wilt u uw arbeidsongeschiktheid risico verzekeren?
 • Stap 6: Hoe wilt u uw renterisico beperken?
 • Stap 7: Hoe belangrijk vindt u de voorwaarden?
Het rapport geeft u een heldere kijk en inzicht op de o.a. volgende vragen:
 • kan ik stoppen met werken op de gewenste leeftijd?
 • Hoe zien mijn inkomsten en uitgaven eruit?
 • kan ik met mijn budget nog lekker leven?
 • hoe ziet mijn netto beschikbare inkomen eruit?
 • zijn er voldoende financiлle middelen om bijvoorbeeld een studie, een wereldreis of een sabbatical te bekostigen?
 • kan ik mijn lasten nog betalen mocht ik onverwachts werkloos worden?
 • hoe gaat het vermogen zich ontwikkelen?
 • kan mijn partner nog in de woning blijven wonen mocht ik overlijden?

NIBUD-STAPPEN_PERSOONLIJK_BUDGETADVIES
Online budget advies
Uit de analyse zijn heldere conclusies te trekken. Wellicht worden al uw wensen en doelstellingen wel gerealiseerd. Wellicht is dat ook niet het geval en dienen er mogelijk oplossingen gevonden te worden.

Belangrijk: Bemiddeling op basis van execution only is niet gelijk aan bovenvermelde omschrijving


>