Inventariseren

Stap 1 : Oriлntatie & Inventariseren


 Na het aanvragen van een hypotheekadvies wordt eerst uw persoonlijke- en financiлle situatie beoordeeld. 
 Na een positieve beoordeling maakt u samen met ons een overeenkomst van de afspraken die voor  het uitvoeren van het advies nodig zijn. 

Het eerste gesprek bestaat uit 2 delen:
1. Oriлntatie
2. Inventarisatie

Oriлntatie

 • Kennismaking met elkaar
 • Wij lichten u toe wie we zijn, wat we doen en hoe we daarvoor beloond wensen te worden
 • U geeft aan wat uw wensen en uw doelstellingen zijn
 • Wij werken op basis van vaste tarieven
 • Wij werken niet gratis, want gratis bestaat niet

 • U bepaalt of u zich door ons wenst te laten adviseren.
 • Indien u kiest voor onze dienstverlening, ondertekend u een opdracht overeenkomst tot dienstverlening
 • U wordt onze opdrachtgever

Hypotheek_advies_zonder_provisie_gesprek

Inventarisatie

 • Alle feiten van uw huidige situatie worden verder vastgelegd (zoals uw inkomen nu & later, uw bezittingen & schulden, etc.)
 • Uw wensen, doelstellingen en risico's worden verder besproken en vastgelegd
 • Prioriteiten worden toegekend aan uw wensen & doelstellingen & risico's. 
 • Wat is er nu ECHT belangrijk voor u?
 • We gaan uw kennis en ervaring betreffende de verschillende financiлle zaken bepalen
 • Welke risico's wenst u te verzekeren en welke risico's bijvoorbeeld niet (risico bereidheid)

Belangrijk: Inventariseren op basis van execution only bemiddeling is niet gelijk aan bovenvermelde omschrijving.