Aflossingsvrije hypotheek

Kenmerkend voor een aflossingsvrije hypotheek is dat gedurende de looptijd van de hypothecaire lening alleen rente wordt betaald en er niet door u wordt afgelost. Hierdoor heeft u een maximale fiscale renteaftrek en lage maandlasten. In beginsel dient aan het einde van de looptijd de lening afgelost te worden. Bij een aflossingsvrije hypotheek geschiedt de aflossing uit de verkoopopbrengst van de woning of met gespaard kapitaal uit een verzekering of belegging. Aangezien de meeste geldverstrekkers maar 50% van de marktwaarde aflossingsvrij willen verstrekken wordt deze hypotheekvorm vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm.

Een aflossingvrije hypotheek wordt niet gecombineerd met een verzekering die bij leven of overlijden van de verzekerde(n) een bedrag uitkeert, waarmee de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk afgelost kan worden. Is financiлle zekerheid gewenst, dan behoort een overlijdensrisicoverzekering die tot uitkering komt bij overlijden van de verzekerde(n) tot de mogelijkheden.
Gedurende een bepaalde periode betaalt u hiervoor verzekeringspremies.

Voordelen
  • Maximale fiscale renteaftrek gedurende de looptijd van de hypothecaire lening,  aangezien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening over de hoofdsom rente wordt betaald. Tussentijds wordt immers niet afgelost.
  • Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening heeft u meer financiлle middelen die aangewend kunnen worden voor andere doeleinden dan de eigen woning.
  • Gelijkblijvende bruto- en nettolasten gedurende de looptijd van de hypothecaire lening (bij een ongewijzigde rentestand).
Nadelen
  • Geen vermogensopbouw door middel van aflossingen op de hypothecaire lening.
  • Over de gehele looptijd van de hypothecaire lening wordt alleen rente betaald, aangezien er niet wordt afgelost op de hypotheek.
  • Geen financiлle zekerheid voor de nabestaande(n), tenzij  u apart een overlijdensrisicoverzekering afsluit.
Voor wie
  • Personen die gedurende de gehele looptijd van de hypothecaire lening de maximale fiscale renteaftrek willen hebben.
  • Personen die de voorkeur geven aan meer financiлle middelen voor consumptieve doeleinden
  • Personen die over eigen financiлle middelen beschikken of anderszins vermogen willen opbouwen om aan het einde van de looptijd de hypothecaire lening af te kunnen lossen.
  • Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen kunnen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn. Deze hypotheekvorm is voor bepaalde doorstromers geschikt.


>