Overbruggingskrediet valt soms vies tegen


Verhuizen betekent vaak een overbruggingskrediet.

  • Wanneer mensen met een eigen woning verhuizen naar een andere koopwoning zit er vaak enige tijd tussen de datum van overdracht van de twee woningen. Al is het alleen al om de tijd te hebben om te verhuizen, of de nodige verbouwingen te (laten) doen, of omdat de huidige woning gewoon nog niet verkocht is. In die situaties wordt de nieuwe woning eerder uw eigendom dan dat u de oude overgedragen hebt - en heeft u dus tijdelijk twee woningen.
  • Dat heeft financiлle gevolgen die vaak over het hoofd gezien worden door de blije verhuizers. Het klinkt zo makkelijk: even twee woningen, want dan hebben we de tijd om te verbouwen. Doe maar een paar maanden, want dan doen we het in ййn keer goed. Daar zit wat in, anders blijf je nog jaren met onafgemaakte klussen zitten, maar realiseert u ook dat het hebben van twee huizen ook geld kost!

U heeft de oude woning & de nieuwe woning met bijbehorende hypotheken.

  • Daarbij is het tegenwoordig gebruikelijk (en min of meer door de fiscus afgedwongen) dat de overwaarde van de huidige woning gebruikt wordt voor de financiering van de nieuwe. Alleen is dat geld pas beschikbaar als de woning verkocht is. De overwaarde voor de aankoop van de nieuwe woning, moet voorgefinancierd worden. Dat gebeurt met een zgn. overbruggingskrediet.  

Kortom: drie geldsommen

  • Tijdens de "twee-huizen-periode" waar rente over betaald moet worden. Wanneer mensen met een eigen woning verhuizen naar een andere koopwoning zit er vaak enige tijd tussen de datum van overdracht van de twee woningen.


Vaak kan niet de volledige overwaarde als overbruggingskrediet geleend worden!

  • Dit is afhankelijk van de status van de verkoop, ofwel: hoe zeker is de bank van het terugkrijgen van het geld. Het eventuele gat is meestal wel op te lossen met een tijdelijk hogere hypotheek op het nieuwe huis. 

Overbruggen brengt bovendien de nodige extra kosten met zich mee.

  • De rente is vaak pittig en de administratiekosten ook. Op zich begrijpelijk, aangezien een bank er veel werk aan heeft en er niet - zoals met een hypotheek - een flinke tijd rentemarge op gaat verdienen. Vaak moet het krediet notarieel ingeschreven worden (met bijbehorende kosten). Soms moet de woning ook nog getaxeerd worden (met bijbehorende kosten). De hoogte van al die kosten is voor veel mensen in de praktijk een tegenvaller.
  • Als u een andere woning koopt, terwijl de oude woning nog niet verkocht is, loopt u het risico heel lang met een driedubbele lening te blijven zitten.
    Verkopen gaat soms heel snel, maar kan ook bijzonder lang duren. Als het ook maar enigszins kan, kiest u er dan voor om eerst te verkopen en dan pas voor een nieuwe woning te gaan.
>