De hypotheek bijleenregeling

Per 1 januari 2004 is de bijleenregeling in werking getreden. In 2010 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de bijleenregeling. Het uitgangspunt van deze regeling is dat u bij verhuizing naar een duurdere woning de overwaarde("Winst") van de oude woning voor de aankoop van de nieuwe woning wordt aangewend. Kiest u ervoor om uw nieuwe woning volledig te financieringen, voor het bedrag van de over waarde van de 'oude' woning, dan is de rente hierover niet langer meer aftrekbaar. Dit deel van de lening wordt dan ook in Box 3 geplaatst.

Een voorbeeld ter verheldering?

Verkoopopbrengst oude woning I(na aftrek verkoopkosten) : Ђ 250.000,-
minus: Eigen woning schuld : Ђ 100.000,-
Vervreemding saldo eigen woning : Ђ 150.000,-

Aankoopprijs nieuwe woning (incl. aankoopkosten) : Ђ 350.000,-
minus: Eigen woning reserve : Ђ 150.000,-
Resteert rente-aftrek over slechts : Ђ 200.000,-Zelf een hypotheek bijleenregeling berekening maken voor uw specifieke situatie? (rekenmodule belastingdienst)

De bijleenregeling geldt niet voor:
  • starters (er is immers geen vorige eigen woning)
  • verhuizing naar een huurwoning voor minimaal 3 jaar


    Het is natuurlijk nog wel steeds mogelijk met een behaalde overwaarde een volgende woning volledig te financieren, ondanks dat dit dus fiscaal minder aantrekkelijk is gemaakt. 

  • Wat zijn de spelregels van de Belastingdienst?

    Wij nemen alles op een verhelderende wijze met u door. We begrijpen als geen ander dat het eea bij u als abacadabra overkomt!
    Gelukkig is het ons vak en kunt u op onze deskundige hulp rekenen!
  • >