Leven hypotheek

Een levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrij hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). Via de levensverzekering wordt het hypotheekbedrag bij elkaar gespaard. Aangezien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening niet wordt afgelost, heeft u een maximale renteaftrek.
Bij een verzekeraar worden periodiek door u verzekeringspremies betaald. Deze bestaan uit risicopremies en spaar premies. Met de risicopremie wordt de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk afgelost bij overlijden van de verzekerde(n) voor het einde van de looptijd van de hypothecaire lening. Met de spaar premies wordt een bedrag gespaard waarmee aan het einde van de looptijd de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. In tegenstelling tot een spaarhypotheek bestaat er geen koppeling tussen de betaalde hypotheekrente en de gespaarde rente. Ten opzichte van een beleggingshypotheek loopt u minder risico, aangezien u meestal een gegarandeerd rendement heeft. Onder voorwaarden is de verzekeringsuitkering belastingvrij. Het moet dan gaan om een kapitaalverzekering die gekoppeld is aan de eigen woning.
Voordelen
  • Maximale fiscale renteaftrek gedurende de looptijd van de hypothecaire lening, aangezien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening over de hoofdsom rente wordt betaald. Tussentijds wordt immers niet afgelost.
  • Gelijkblijvende bruto- en netto lasten gedurende de looptijd van de hypothecaire lening (bij een ongewijzigde rentestand).
  • Financiлle zekerheid voor de nabestaande(n) van de verzekerde(n). Bij overlijden van de verzekerde(n) voor het einde van de looptijd van de hypothecaire lening kan uit de verzekeringsuitkering de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk worden afgelost;.
  • Bij een winstdelende polis deelt de verzekeringsnemer mee in de winst van de verzekeringsmaatschappij.
Nadelen
  • Onzekerheid over de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd. Hierdoor is het onzeker of het beoogde deel van de hypothecaire lening aan het einde van de looptijd kan worden afgelost. Het kan een woekerpolis zijn.
  • Onzekerheid omtrent de afkoopwaarde van de verzekering gedurende de looptijd.
  • Slechts onder voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij worden ontvangen.  Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen kunnen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn. Deze hypotheekvorm is niet voor starters.
>