Effecten hypotheek

Een effecten hypotheek is een hypothecaire lening die gecombineerd wordt met een effectenportefeuille. Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening lost u niet af, waardoor er een maximale fiscale renteaftrek bestaat. Naast hypotheekrente wordt periodiek of eenmalig een inleg gedaan in een effectenportefeuille. Een verschil met de beleggingshypotheek is dat niet de verzekeraar, maar u zelf belegt. Aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening wordt de lening afgelost met de verkoopopbrengst van de effectenportefeuille.


Voordelen

 • Maximale fiscale renteaftrek gedurende de looptijd van de hypothecaire lening aangezien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening over de hoofdsom rente wordt betaald. Tussentijds wordt immers niet afgelost.
 • Grote mate aan beleggingsvrijheid aangezien u zelf bepaalt in welke effecten wordt belegd.
 • In tegenstelling tot een beleggingshypotheek worden geen verzekeringskosten in rekening gebracht.
 • Bij goed renderende effecten kan het eindkapitaal hoger zijn dan verwacht.
 • Gelijkblijvende bruto- en nettolasten gedurende de looptijd van de hypothecaire lening (bij een ongewijzigde rentestand).

Nadelen

 • Onzekerheid over de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening. Hierdoor is het onzeker of het beoogde deel van de hypothecaire lening aan het einde van de looptijd kan worden afgelost. Beleggen betekent risico's lopen.
 • Geen financiлle zekerheid voor de nabestaande(n).

Voor wie

 • Personen die gedurende de gehele looptijd van de hypothecaire lening de maximale fiscale renteaftrek willen hebben.
 • Personen die een ruime keuze willen hebben in de beleggingsmogelijkheden om hun rendement te vergroten.
 • Personen voor wie de onzekerheid van het te behalen rendement op de beleggingen geen belemmering vormt.
 • Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen kunnen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn. Deze hypotheekvorm is niet voor starters.

>