Beleggings hypotheek

De beleggingshypotheek is een hypothecaire lening gecombineerd met een kapitaalverzekering. Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening wordt er niet afgelost. U betaalt periodiek verzekeringspremies, bestaande uit risico premies en spaar premies. Hiermee wordt aan het einde van de looptijd de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk afgelost.
De premies worden belegd in beleggingsfondsen, waarbij u zelf kunt aangeven in welke beleggingsinstellingen de premies worden belegd. Daarnaast heeft u de mogelijkheid te wisselen van beleggingsinstelling en de mogelijkheid te kiezen voor een verzekeringsvorm, waarbij u vrij bent in het bepalen van de hoogte van de premie. Wel bestaat er onzekerheid over de hoogte van het eindkapitaal aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening. Beleggingshypotheken worden onder diverse namen op de markt gebracht en vergen professionele begeleiding, aangezien beleggen risico’s met zich mee neemt.

Voordelen

 • Maximale fiscale renteaftrek gedurende de looptijd van de hypothecaire lening, aangezien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening over de hoofdsom rente wordt betaald. Tussentijds wordt immers niet afgelost.
 • Grote mate aan beleggingsvrijheid, aangezien u als verzekeringsnemer zelf bepaalt bij welke beleggingsinstelling de premies worden belegd.
 • Bij goed renderende beleggingen kan het eindkapitaal hoger zijn dan verwacht.
 • Gelijkblijvende bruto- en netto lasten gedurende de looptijd van de hypothecaire lening (bij een ongewijzigde rentestand).
Nadelen
 • Onzekerheid over de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening.
 • Het is onzeker of het beoogde deel van de hypothecaire lening aan het einde van de looptijd kan worden afgelost. Beleggen betekent risico lopen.
 • Relatief gezien een duur product, ivm de kosten verzekering.
 • Slechts onder voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij worden ontvangen.
Voor wie
 • Personen die gedurende de gehele looptijd van de hypothecaire lening de maximale fiscale renteaftrek willen hebben.
 • Personen die een ruime keuze willen hebben in de beleggingsmogelijkheden om hun rendement te vergroten.
 • Personen voor wie de onzekerheid van het te behalen rendement op de beleggingen geen belemmering vormt.
 • Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen kunnen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn. Deze hypotheekvorm is niet voor starters.
>